یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه، ساختمان مهتاب، واحد 4
info@jahanjavidan.com
035-91002141
تماس با ما

نمایندگی

ما در جهان جاویدان همیشه به دنبال شرکای تجاری مطمئن و مورد اعتماد بوده ایم. از اینرو دست شما فعال محترم کاشی و سرامیک که به دنبال دریافت خدمات خوب با بیشترین تعهدات هستند را صمیمانه می فشاریم و  شما را دعوت به همکاری می نماییم.
امید است این همکاری منجر به اتفاقات خوب و رضایت بخش برای طرفیت باشد.

با تکمیل دقیق فرم زیر ما را در شناخت بیشتر خود یاری دهید.
با تشکر


  • {{value}}
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره تلفن را بنویسید. شماره تلفن را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
استان و شهر را بنویسید. استان و شهر را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
آدرس پستی را بنویسید. آدرس پستی را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.
میزان تحصیلات را انتخاب کنید.
رشته تحصیلی و گرایش را بنویسید. رشته تحصیلی و گرایش را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
پروانه کسب را انتخاب کنید.

لطفا عکس پروانه کسب خود را بارگذاری کنید

فروشگاه را انتخاب کنید.

لطفا چند عکس از تابلو و داخل فروشگاه خود بارگذاری کنید

مالکیت فروشگاه را انتخاب کنید.
انبار را انتخاب کنید.

لطفا چند عکس از انبار خود بارگذاری کنید

مالکیت انبار را انتخاب کنید.
نام کارخانه هایی که به صورت مستقیم با آنها کار کرده اید و یا در حال کار هستید را نام ببرید را بنویسید. نام کارخانه هایی که به صورت مستقیم با آنها کار کرده اید و یا در حال کار هستید را نام ببرید را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. نام کارخانه هایی که به صورت مستقیم با آنها کار کرده اید و یا در حال کار هستید را نام ببرید را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
نام بازرگانی هایی که به صورت مستقیم با آنها کار کرده اید و یا در حال کار هستید را نام ببرید را بنویسید. نام بازرگانی هایی که به صورت مستقیم با آنها کار کرده اید و یا در حال کار هستید را نام ببرید را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. نام بازرگانی هایی که به صورت مستقیم با آنها کار کرده اید و یا در حال کار هستید را نام ببرید را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

کمی صبر کنید...