یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه، ساختمان مهتاب، واحد 4
info@jahanjavidan.com
035-91002141
تماس با ما

فرم استخدام


برای همکاری با ما فرم را با دقت پر کنید، بدیهی است دقت شما در ورود اطلاعات نشانه صلاحیت بیشتر برای همکاری با ماست.

پس از بررسی با شما تماس خواهیم گرفت


  • {{value}}
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
آدرس پستی را بنویسید. آدرس پستی را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.
میزان تحصیلات را انتخاب کنید.
رشته تحصیلی/گرایش/دانشگاه را بنویسید. رشته تحصیلی/گرایش/دانشگاه را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
تاریخ تولد را بنویسید. تاریخ تولد را کوچک‌تر از 15 حرف بنویسید. نگارش فیلد تاریخ تولد معتبر نیست. مقدار را مانند نمونه بنویسید: 1402/07/10
استان و شهر محل تولد را بنویسید. استان و شهر محل تولد را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
جنسیت را انتخاب کنید.
خدمت نظام وظیفه را انتخاب کنید.
وضعیت تاهل را انتخاب کنید.
مهارت ها (نرم افزارهای کامپوتری/شبکه های اجتماعی/ ...) را بنویسید. مهارت ها (نرم افزارهای کامپوتری/شبکه های اجتماعی/ ...) را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
سوابق کاری و دلیل ترک کار را بنویسید. سوابق کاری و دلیل ترک کار را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
مبلغ حقوق و مزایای درخواستی را بنویسید. مبلغ حقوق و مزایای درخواستی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. مبلغ حقوق و مزایای درخواستی را به صورت عدد صحیح و بدون هیچ حرف اضافه ای بنویسید. مانند: 90000
نحوه آشنایی با ما را بنویسید. نحوه آشنایی با ما را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
عکس را انتخاب کنید.

کمی صبر کنید...